Kontakt

FUEL

Projektet FUEL skal sikre, at flere unge vælger og ikke mindst gennemfører en erhvervsuddannelse. Projektet er et samarbejde mellem erhvervsskoler, Frederikssund Erhverv og Frederikssund Kommune, og projektet har modtaget projektmidler fra EU's Socialfond og Regionale Erhvervsudviklingsmidler.  

FUEL står for Før, Under og Efter Læringsmiljøer og er et 3-årigt projekt. FUEL gennemføres af de seks partnere: Frederikssund Kommune, Frederikssund Erhverv og de fire erhvervsskoler: TEC, SOSU H, Esnord og Knord.

Projektet fokuserer blandt andet på praktikpladsgaranti og forpligtende samarbejde mellem grundskole, erhvervsuddannelser og virksomheder. Konkret iværksætter FUEL en række aktiviteter, der tilsammen støtter op om elevernes valg- og læringsprocesser, der finder sted i de tre faser i elevernes liv: Før valg af uddannelse, under uddannelse og efter gennemførelse af grundforløbet. Og ikke mindst i overgangene ind imellem.

Læringen sker både for de elever, som deltager i projektet – og som i højere grad end før vil vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse. Men også for de involverede partnere, som i løbet af projektets tre år vil videndele og opbygge læring om fælles løsninger, der kan udbredes til andre kommuner.

FUEL er et regionalt projekt. En del af aktiviteterne starter på Campus Frederikssund, men også andre kommuner i regionen vil få glæde af arbejdet. Blandt andet vil der være aktiviteter i Frederiksberg, Hillerød, Ballerup og Lyngby, hvor erhvervsskolerne også har afdelinger.

Erhvervsuddannelserne i Frederikssund Kommune er samlet på Campus Frederikssund, hvor der er et attraktivt og stærkt uddannelsesmiljø. Campus Frederikssund er et samarbejde mellem en række uddannelsesinstitutioner, som tilsammen sikrer et bredt uddannelsestilbud til Frederikssund og omegn. I august 2017 blev Campus Frederikssund udvidet med en række nye erhvervsuddannelser, og i 2018 kommer også HTX til.

FUEL er støttet af:

FUEL er støttet af EU's Socialfond og Vækstforum Hovedstaden

  

FUEL er støttet af EU's Socialfond og Vækstforum Hovedstaden

  

Region Hovedstaden

  

Greaet CoPENHAGEN

  

FUEL er et samarbejde mellem:

Logo for UNord

 

SOSU H logo

 

TEC

 

Frederikssund Erhverv

 

Frederikssund Kommunes logo.

   

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /